Επικοινωνία

Για οποιονδήποτε θέλει:

α) να παρουσιάσει κάποια σχετική δράση ή

β) θέλει να εκφράσει τη γνώμη του ή

γ) να παρουσιάσει τη μουσική του (όταν αυτή δεν εκπροσωπείται από κάποιον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης)

είμαστε στη διάθεση των επισκεπτών μας, είτε μέσα από το σχολιασμό, είτε με απευθείας επικοινωνία μαζί μας. Να είστε ευγενικοί.