Κύπρος | Αλαλούμ στην είσπραξη πνευματικών δικαιωμάτων

Της Ελευθερίας Παϊζάνου
Πηγή: Φιλελεύθερος

Εταιρείες απαιτούν χρήματα από επιχειρήσεις κατά τρόπο άναρχο και χωρίς έλεγχο

Μπουκάρουν στα κέντρα αναψυχής, στους χώρους εστίασης, στα ξενοδοχεία και σε άλλες επιχειρήσεις που μεταδίδουν μουσική και ζητούν να εισπράξουν πνευματικά δικαιώματα. Ο λόγος για εκπροσώπους εταιρειών οι οποίοι εκπροσωπούν καλλιτέχνες.

Οι συγκεκριμένες εταιρείες, που αντιπροσωπεύουν στιχουργούς, συνθέτες και δισκογραφικές εταιρείες, ζητούν την καταβολή τελών για πνευματικά δικαιώματα. Επίσης άλλες εταιρείες που εκπροσωπούν τραγουδιστές απαιτούν την καταβολή συγγενικών δικαιωμάτων. Και οι ίδιες οι εταιρείες αλλά και οι επιχειρηματίες παραδέχονται πως επικρατεί αταξία και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, με αποτέλεσμα να μένουν εκτεθειμένοι πολλές φορές οι επηρεαζόμενοι. Ωστόσο λύση εκτιμά η Κυβέρνηση πως θα δοθεί με τα εναρμονιστικά νομοσχέδια που κατατέθηκαν στη Βουλή και χθες άρχισε η συζήτησή τους στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου.

Με τα νομοσχέδια θεσπίζονται κανόνες οι οποίοι καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των οντοτήτων οι οποίες διαχειρίζονται συλλογικά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των χρηστών και των δικαιούχων των εν λόγω δικαιωμάτων. Αυτές οι οντότητες μπορεί να είναι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης. Επίσης, ιδρύεται Ανεξάρτητη Αρχή Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων, η οποία θα τηρεί μητρώα εγγραφής των οντοτήτων συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και θα ασκεί έλεγχο συμμόρφωσης με τις διατάξεις του υπό θέσπιση νόμου.

Παράλληλα θα έχει εξουσία να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις στις οντότητες που είναι εγκατεστημένες στη Δημοκρατία εκεί όπου διαπιστώνει μη συμμόρφωση.
Τα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής υποστηρίζουν πως τα νομοσχέδια δεν θα επιλύσουν το πρόβλημα. Επίσης έστησαν για άλλη φορά στον τοίχο την Κυβέρνηση για την εκπρόθεσμη κατάθεση των εναρμονιστικών νομοσχεδίων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε ήδη αιτιολογημένη γνώμη κατά της Κύπρου και η τελευταία βρίσκεται αντιμέτωπη με πρόστιμο.

Απάντηση