Νόμος 4481/2017 περί πνευματικής ιδιοκτησίας

ΠΗΓΗ: Lawspot.gr

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α 100/20.7.2017) ο Νόμος 4481/2017, ο οποίος περιλαμβάνει πολύ σημαντικές διατάξεις για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων.

Κύριος σκοπός του πρώτου μέρους του Νόμου είναι η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/26/ΕΕ για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά», η ρύθμιση της λειτουργίας των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης ή συλλογικής προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και των ανεξαρτήτων οντοτήτων διαχείρισης, καθώς και η τροποποίηση διατάξεων του ν. 2121/1993.

Μεταξύ άλλων, ο νόμος περιλαμβάνει τις εξής σημαντικές αλλαγές:

1. Κυρώσεις για προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο

Εισάγεται σύστημα notice and takedown (άρθρο 66E Νόμου 2121/1993) – Δείτε αναλυτικά εδώ.

2. Αμοιβή 2% της αξίας Η/Υ και tablets με μέγεθος RAM άνω των 4 GB υπέρ των δημιουργών.

Δείτε αναλυτικά εδώ και τη νέα διάταξη για αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση εδώ.

3. Άρση απορρήτου για προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο

Επιτρέπεται η άρση απορρήτου για τη διακρίβωση προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο σε βαθμό κακουργήματος. Δείτε αναλυτικά εδώ.

4. Δημόσιος δανεισμός έργων από δημόσιες βιβλιοθήκες

Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, ο δημόσιος δανεισμός έργων από τις βιβλιοθήκες των δημοσίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σχολικές βιβλιοθήκες) καθώς και από τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες που είναι μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Δείτε αναλυτικά εδώ.

Τον Νόμο 2121/1993, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τον Νόμο 4481/2017 μπορείτε να βρείτε εδώ.

Οι τροποποιούμενες και νέες διατάξεις του Νόμου 2121/1993 με τον Νόμο 4481/2017:

Νέα διάταξη

Άρθρο 66Ε – Νόμος 2121/1993 – Κυρώσεις για προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο

Τροποποιούμενες

Άρθρο 18 – Νόμος 2121/1993 – Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση

Άρθρο 22 – Νόμος 2121/1993 – Βιβλιοθήκες και αρχεία

Άρθρο 30 – Νόμος 2121/1993 – Έργα συνεργασίας και μουσικές συνθέσεις με στίχους

Άρθρο 35 – Νόμος 2121/1993 – Ρυθμίσεις για τη ραδιοφωνική και τηλεοπτική μετάδοση

Άρθρο 49 – Νόμος 2121/1993 – Δικαίωμα εύλογης αμοιβής

Άρθρο 54 – Νόμος 2121/1993 – Ανάθεση διαχείρισης

Άρθρο 55 – Νόμος 2121/1993 – Αρμοδιότητες των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης

Άρθρο 56 – Νόμος 2121/1993 – Σχέσεις με τους χρήστες

Άρθρο 57 – Νόμος 2121/1993 – Σχέσεις με τους δημιουργούς

Άρθρο 58 – Νόμος 2121/1993 – Εφαρμογή στα συγγενικά δικαιώματα

Άρθρο 65 – Νόμος 2121/1993 – Αστικές κυρώσεις

Άρθρο 65Α – Νόμος 2121/1993 – Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 66 – Νόμος 2121/1993 – Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 68Α – Νόμος 2121/1993 – Διαχρονικό Δίκαιο

Άρθρο 69 – Νόμος 2121/1993 – Σύσταση Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Άρθρο 71 – Νόμος 2121/1993 – Εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών

Άρθρο 72 – Νόμος 2121/1993 – Κατάργηση διατάξεων και ρύθμιση άλλων θεμάτων

Άρθρο 76 – Νόμος 2121/1993 – Κύρωση Συμβάσεως

 

 

Απάντηση